PLEGAT

Totes les plegadores tenen control CNC.
Plegadores de 3 i 4 metres de llargada.
Plegat en gruixos de 0,6 fins a 10 mm.
Plegat horitzontal per a passamans fins a 25mm de gruix.

PLEGAT
PLEGAT
PLEGAT
PLEGAT